เมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงเรียนห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดให้มีโครงการฝึกอบรมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นางกรรณิการ์ เทียนประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว คณะครูและนักเรียน จำนวน 85 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายพรหม ฉัยยากูล ปราชญ์ชาวบ้าน มาแนะแนวและให้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติฯ

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราจะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำใกล้บ้านให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน หันมาช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ โดยเริ่มจากการไม่ทิ้งสิ่งของลงในแหล่งน้ำ ตลอดจนการใช้น้ำหมักชีวภาพภายในครัวเรือน

ซึ่งน้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์มากมาย สามารถใช้เป็นปุ๋ยรดต้นไม้ กำจัดกลิ่น กำจัดคราบไขมัน ขัดห้องน้ำ แก้ปัญหาท่อตัน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ โดย นายพรหม ฉัยยากูล ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหมักชีวภาพ ผู้ซึ่งนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จ ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667