เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 พล.อ.สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “คืนปืน คืนชีวิตให้สัตว์ป่า” เพื่อสืบสานและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยมี น.อ.วีรชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น พล.ร.อ.รัตนะ วงศ์ษาโรจน์ (อดีต ผบ.กปช.จต.) พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต. พล.ร.ต.เอนก อันสุขสันต์ รอง ผบ.กปช.จต. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผบก.ภ.จว.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี

นายสมชาย รุ่งโรจน์ตระกูล ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (ผู้แทน) ผอ.สบอ.2 (ศรีราชา) นายสุเมธ สายทอง ผอ.สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ.ทศพร ประทุมยา ผกก.ตชด.11 ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 500 คน ณ อาคารรับรองหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

น.อ.วีรชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้ถูกบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ป่าไม้ลดลงตามลำดับ ซึ่งแต่ก่อนเคยมีพื้นที่ป่ามากถึง 13 ล้านไร่ แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 1.3 ล้านไร่ เท่านั้น อีกทั้งสัตว์ป่าที่มีอยู่ถูกลักลอบล่าและทำร้ายมาโดยตลอด ส่งผลให้ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

 

จนกระทั่งปี 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยไม่ทำลายป่าและทำร้ายสัตว์ป่า โดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ให้ดูแลรับผิดชอบสนับสนุนงานป้องกันรักษาในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จาการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเสมอมา

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ที่เคยล่าเลิกการกระทำดังกล่าว และหันกลับมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

ในการนี้มีพี่น้องประชาชนสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำอาวุธปืน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่า และดักสัตว์ป่าชนิดต่างๆ มามอบให้กับทางราชการเป็นจำนวนมาก หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “คืนปืน คืนชีวิตให้สัตว์ป่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน โดยกำหนดให้มีพิธีส่งมอบอาวุธปืนและอุปกรณ์ล่าและดักสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนได้นำมามอบให้กับทางราชการ รวมทั้งกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่ทำร้ายและล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ตลอดไป

สำหรับอาวุธปืน และอุปกรณ์ล่าและดักสัตว์ป่า ที่ได้รับมอบในวันนี้มี 1.อาวุธปืนแก๊ป  109 กระบอก 2.ปืนลูกซอง 5 กระบอก 3.ปืนผูก 6 กระบอก 4.บ่วงสลิง 50 บ่วง 5.บ่วงเชือก 300 บ่วง 6.แร้ว 30 อัน จะทำการส่งมอบให้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว นำไปจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษของการล่าสัตว์ป่า เพื่อให้ผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่าปลอดเสียงปืนอย่างแท้จริงตลอดไป ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667