.be

เมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังรับเรื่องร้องเรียน ราคาปลาเก๋าที่เกษตรกรตำบลชำรากเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่าย ราคาตกต่ำอยู่ที่ กิโลกรัมละ 180 บาท โดยมีนายประมวล มุสิกรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาตำบลชำราก

นายนิวัฒน์ หนูจักร กำนันตำบลชำราก  นายทวีศักดิ์ แพทย์พิบูลย์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเก๋า เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ยื่นเรื่องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ทั้งนี้มีชาวบ้านหนองกลม หมู่ 3 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด ที่ประสบปัญหาดังกล่าวร่วมให้ข้อมูล

นายทวีศักดิ์ แพทย์พิบูลย์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเก๋า กล่าวว่า เนื่องด้วยบ้านหนองกลม หมู่ 3 ต.ชำราก มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาเก๋าขึ้น แต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเก๋าตำบลชำราก ประสบปัญหาราคาตกต่ำพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อปลาถึงหน้าบ่อ ซื้อครั้งละไม่เกิน 200-300 กก.และให้ราคากิโลกรัมละ 180 บาท ซึ่งเมื่อก่อนเคยจับขายยกบ่อครั้งละ 1-2 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 250-300 บาท

จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาเก๋า) ทนไม่ไหวออกมาเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด หาหนทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับชาวบ้าน ในปัจจุบันเกษตรกรต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงปลาเก๋านานกว่าเก่า ทั้งเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้น ค่าอาหาร(ปลาเหยื่อ)เพิ่มขึ้น ต้นทุนอยู่ที่ 180 บาท/กิโลกรัม ไม่รวมค่าแรงงาน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเดือดร้อน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือด้านเงินทุนและสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย หรือช่วยปรับลดค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เป็นต้น ..../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667