(20 ก.ย.62) พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.นย./ผบ.กปช.จต.) พร้อมด้วย พล.ร.ต.เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (รอง ผบ.นย./รอง ผบ.กปช.จต.) มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน กปช.จต. จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด อำเภอเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้าง ททท.สำนักงานตราด ชมรมธุรกิจนำเที่ยว สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตราด trash hero องค์กรจิตอาสาเก็บขยะเกาะช้าง บริษัทบางกอกแอร์แวย์ พนักงาน cp. เซเว่น โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลเกาะช้าง จนท.กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดตราดฯลฯ

ร่วมกันเก็บขยะฟื้นฟูพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม หลังโดนน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 ที่ผ่านมา ซึ่งบริเวณแหลมไชยเชษฐ์ หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ก่อนวัน.Bigcleaningday จุดนี้เป็นจุดหลักซึ่งมีขยะมากองรวมกันเป็นจำนวนมาก เเละมีความยาวประมาณ 1 กม.โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพลเข้าร่วมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเก็บกวาดขยะ บูรณะอาคารสถานที่โดยใช้เครื่องจักรกลหนัก รถแบคโฮ รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง

ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพลจาก พัน ร.ฉก.นย.ตราด ฉก.นย.182 หาดเล็ก ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เชาล้าน ฉก.ตชด.11 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จำนวน 50 นาย เดินทางเข้าช่วยเหลือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทันทีตามที่ได้รับมอบหมาย

จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดตราด โดยเฉพาะอำเภอเกาะช้าง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนต่างเดือดร้อน ทั้งหนทางทำมาหากิน ข้าวของเสียหาย แต่ในความโชคร้าย ก็ทำให้เราได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน "ทหารเรือ" นับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกๆ ที่น้ำเอ่อท่วม โดยปัจจุบัน บางพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับจนสามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว แต่ภารกิจการช่วยเหลือของทหารยังไม่จบสิ้น

อย่างเช่นวันนี้ (20 ก.ย.) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำกำลังพลสมทบร่วมกับภาคเอกชนเก็บกวาดขยะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ อ.เกาะช้าง สนับสนุนการทำความสะอาด ฟื้นฟูสถานที่หลังน้ำลด และปรับภูมิทัศน์ บ้าน วัด โรงเรียน ด้วยการเก็บกวาดสิ่งของ ตัดแต่งหญ้า และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

เพื่อสุขอนามัยของที่ดี ของคนในชุมชน จึงต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสัตว์มีพิษ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น ที่คอยช่วยเหลือประชาชน ยังมีอีกหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนด้วยกันเอง ที่พร้อมหยิบยื่นน้ำใจนี้ให้พี่น้องคนไทยด้วยกันตลอดมา ......./..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667