เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดตราดได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ กรณีเรือ โชคมนัสนันท์ ๑ กำลังจะจม พิกัด แลตติจูด ๔๔.๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๓๖ บริเวณหน้าเกาะกูด ซึ่งเรือดังกล่าวเป็นเรือประมงพื้นบ้าน ขนาด ๖ – ๗ ตันกรอส มีลูกเรือ ๖ คน เป็นคนไทย ๑ คน กัมพูชา ๕ ลูกเรือกัมพูชาเป็นแรงงานถูกกฎหมาย
 
 
เบื้องต้นศรชล./ศคท.จว.ตร.ได้ประสาน นปก.เกาะกูด อุทยานหมู่เกาะช้าง และ ศรภ.เกาะช้าง เพื่อร่วมบูรณาการตรวจสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเวลา ๒๓.๓๐ น. ได้ประสาน มชด./๑ (เรือ ต.๒๒๗) ให้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ศรชล.ตร.ได้ประสาน ศรชล.ภาค ๑ และ มชด.นำเรือ ต.๒๒๗ ออกจากท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ไปให้การช่วยเหลือ
 
 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เรือ ต.๒๒๗ นำผู้ประสบภัยจำนวน ๗ คน เข้าเทียบท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่และนำส่ง รพ.คลองใหญ่เรียบร้อย ทุกคนปลอดภัยมีอาการอ่อนเพลียจากการลอยคอเกาะทุ่นประมงในทะเล ๙ ชม. จึงได้นำตัวส่ง ร.พ.ต่อไป ส่วนการให้ความช่วยเหลือได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป.../..
 
Cr.ภาพ/ข่าว เพจ ตรรกตราด/ศรชล.จว.ตราด/ฉก.นย.ตราด