รพ.กรุงเทพ-ตราด

การดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดตราด รวมถึงหมู่เกาะต่างๆ อีกกว่า 52 เกาะ เป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในการส่งต่อผู้ป่วยจากที่ต่างๆในน่านน้ำทะเลตราด สู่โรงพยาบาลต่างๆบนฝั่งจังหวัดตราด ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจึงได้มีการต่อเรือพยาบาล หรือ เรียกว่า Hydrolance Services ซึ่งเป็นเรือพยาบาลขนาดใหญ่ 3 เครื่องยนต์

และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณะสุข เขต 6 ได้ลงตรวจพื้นที่เกาะหมาก ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด จึงนำเสนอสมรรถนะ ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้กับผู้ตรวจการได้ชม และได้ทดลองนั่งเรือพยาบาล Hydrolance Services จนถึงเกาะหมาก

ซึ่งเรือลำนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะคนไข้ของโรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราดเท่านั้น เรายังร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกรายทั่วทั้งจังหวัดตราด รวมทั้งเกาะกูด เกาะหมาก เกาะช้าง และหมู่เกาะต่างๆ

นอกจากนี้เรือพยาบาล Hydrolance Services จะประจำอยู่ในอ่าวสับปะรด เกาะช้าง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที

CR.ภาพ/ข่าว รพ.กรุงเทพ-ตราด