(6 ม.ค. 62) นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยการนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2562 จังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ศาลาการเปรียญวัดฉางเกลือ บ้านฉางเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในดับจังหวัด และระดับอำเภอ จะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยบริการที่หลากหลายออกให้บริการประชาชน อาทิ การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค งานด้านส่งเสริมการเกษตร งานด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลห้วยแร้ง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน /…

Cr.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.ตราด