โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดย พญ.จิราภรณ์ จันเขียว ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ณ วัดจัดสรรพัฒนา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคจำนวน 60 ราย ตามโครงการหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์เพื่อชุมชน

พญ.จิราภรณ์ จันเขียว กล่าวว่า การออกหน่วยในครั้งนี้ ได้นำบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อ การใช้ยา ภาวะโภชนาการ ทั้งนี้เพื่อสานต่อกิจกรรมดูแลสุขภาพพี่น้องชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห่างไกล เป็นต้น ...../..

 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667