.be

เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระพรหมและทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดให้บริการรักษา 14 ปี โดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรและคนไข้ฉุกเฉินผู้ล่วงลับ

และได้รับเกียรติจาก นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง นาวาโทคงกฤช หอมตลบ หน.ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง (หน.ศรภ.ทร.เกาะช้าง) จังหวัดตราด ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เขตเกาะช้าง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เกาะช้าง จ.ตราด

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า (CKIH Anniversary 14) เนื่องในโอกาสครบรอบ14 ปี ของการก่อตั้งอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเกาะช้าง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยพร้อมก้าวสู่เป็นโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ในปี 2562 เป็นปีแรก

ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้จัดให้มีการจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลช้างขึ้น โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ,ไหว้ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง และไหว้ศาลพระพรหมประจำโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

นายแพทย์สมคิด กล่าวต่ออีกว่า โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 3 เตียง มีบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รถแอมบูแลนซ์ หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน เรือพยาบาล BTH Hydrolance Services ดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง"  ทีม SKY ICU เฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน 

โดยมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในนาทีชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเขตภาคตะวันออก หมู่เกาะต่างๆ รวมถึงประเทศกัมพูชา ทั้งประชาชนชาวตราด ชาวกัมพูชา และนักท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพและความร่วมมืออันแข็งแกร่งของเครือ BDMS ทำให้การเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ด้วยความเป็นเครือข่ายของ BDMS กว่า 45 แห่ง ทั่วประเทศและอีก 2 แห่งในประเทศกัมพูชา เราจะยึดมั่นในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีศักยภาพและปลอดภัย เป็นต้น ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667