เมื่อเวลา 08.30 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ สั่งการให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทหารนาวิกโยธิน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยใช้สถานที่บริเวณอาคารหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจรักษาฟัน เช็คสายตา เจาะเลือด และเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

โดยในครั้งนี้หน่วยแพทย์ทหารเรือ ได้ให้บริการข้าราชการทหารนาวิกโยธินประจำพื้นที่ตราด เช่น หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พัน ร.ฉก.นย.ตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน กอ.รมน.จังหวัดตราด และหน่วยขึ้นตรงอื่นๆ

ซึ่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของกำลังพลทหารนาวิกโยธิน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ถิ่นทุรกันดารแนวชายแดน ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปี จะทำให้ทราบผลการตรวจหากพบสิ่งผิดปกติจะได้รักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667