เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการจัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) Emergency Medical Technician ครั้งที่ 8

โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

นายแพทย์ สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด กล่าวว่า สืบเนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด เล็งเห็นว่ากลุ่มสมาคมมูลนิธิกู้ภัย เป็นองค์กรการกุศลภาคเอกชนและเป็นหน่วยงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดตราด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างสาธารณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในสถานการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยการนำส่งผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการเพื่อยกระดับความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วที่สุด โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฯและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 8 ดังนี้

1.น.ส.ฐิตญาตาวี ทองมี สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ  2.นายธนเดช สุทธิทรธนาริน สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด 3.นายนววิช ชวาลา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 4.นายวัชระ ถือสัตย์ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ 5.นายวัฒนชัย เจริญวงษา สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด 6.นายอมรเทพ บุรีแสง สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667