วันนี้ (1 เม.ย.64) นายแพทย์เลิศชาย โตวินัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และพนักงานฯ ทำพิธีไหว้ศาลพระพรหมประจำโรงพยาบาล และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหนองบัว มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้จัดให้มีการทำบุญครบรอบวันเกิด โดยมีพิธีไหว้ศาลเจ้าที่,ไหว้ศาลพระพรหมประจำโรงพยาบาล,ทำบุญเลี้ยงพระเพลพร้อมถวายชุดสังฆทาน

และจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้มารับบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ บัตรตรวจสุขภาพและบัตรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฟรี พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก เพื่อแสดงความขอบคุณอีกด้วย .........../...

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667