(29 ก.ค.64) น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบหมายให้กำลังพล ฉก.นย.ตราด ซักซ้อมแผนการรับ-ส่งผู้ป่วยของศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ประจำพื้นที่จังหวัดตราด โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของกำลังพล และเป็นที่พึ่งของประชาชนพี่น้องชาวตราด ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดหากมีการร้องขอให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ตามการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามฯ จัดเวรเจ้าหน้าที่ทหารทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ( Call Center ) หมายเลขโทรศัพท์ 039-510537 จำนวน 2 นาย ณ ฉก.นย.ตราด

จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพลขับ จำนวน 8 นาย พร้อมชุด PPE และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ สนับสนุนรถบรรทุกใหญ่ จำนวน 5 คัน ขนาดเล็ก จำนวน 4 คัน รถขนสัมภาระต่างๆ จำนวน 5 คัน และรถพยาบาล 1 คัน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ (หมอทหาร) จำนวน 12 นาย ผลการซักซ้อมแผนรับ-ส่งผู้ป่วยฯ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอฯ

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวเสริมอีกว่า พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 โดยมีการจัดตั้งศูนย์ใหญ่ ณ ค่ายตากสิน และจัดตั้งศูนย์ย่อยประจำพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 เปิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานราชการ ที่ได้รับความเดือดร้อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งทางบก และทางทะเล ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

  1. กปช.จต. (ค่ายตากสิน) - 06-5563-5986
  2. กอง สนช.กจต. (ค่ายตากสิน) - 039-312172
  3. ฉก.นย.จันทบุรี 039-447144
  4. ฉก.นย.ตราด 039-510537
  5. มชด./1 039-518519

#กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667