หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) ส่งเรือหลวงตากใบ ออกลาดตระเวนในพื้นที่เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด พร้อมทั้งจัด จนท.พยาบาลทหารเรือกับยาและเวชภัณฑ์ จำนวนหนึ่ง ตั้งโต๊ะข้างเรือ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวใหญ่ เกาะกูด ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะกูด อีกทั้งยังแจกจ่ายยา อาทิ ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาแก้ไอ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างลาดตระเวนมีการตรวจเยี่ยมเรือประมง ส.เฉลิมทรัพย์ 3 กลางทะเล ทางเรือได้สอบถามข้อมูลและมอบยาเวชภัณฑ์ พร้อมกับหน้ากากอนามัย ให้กับเรือประมงลำดังกล่าว เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 ด้วยเช่นกัน

โดยในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพิ่มสูงขึ้นและแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะแก่งและชาวประมงในทะเล เข้าถึงการรักษาได้ยากลำบาก พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จึงมีนโยบายให้ น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน(ผบ.มชด.)สั่งการให้เรือใน มชด. ออกเรือตรวจตราให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่เกาะแก่ง และพี่น้องประมงในทะเล ให้เข้าถึงยาและการรักษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันท่วงที นอกจากนี้ยังสั่งการให้เรือใน มชด. เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ covid -19 ทางทะเล ตามเกาะต่างๆในพื้นที่ จว.ตราด ให้ได้ทันที ตลอด 24 ชม. เมื่อมีการร้องขอ..../..

#พลังสามัคคีพลังราชนาวี  #ทหารเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ    #ข้าศึกฮึกเหิมเราจะเจิมให้จมลง                                                            
ภาพ : เรือหลวงตากใบ
ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1