(5 ส.ค.64) น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพเรือ มีนโยบายให้การสนับสนุนหน่วยงานและประชาชนในการปฏิบัติภารกิจต้านโควิด-19 นั้น ปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลและรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลครบ 10-14 วัน ในทางการแพทย์เชื่อว่าไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ ข้อมูลด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอจึงต้องทีการแยกป้องกันไว้ก่อน และปฏิบัติเหมือนกับว่ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

ซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation) ค่าย อส.ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด ขอใช้บริการรับผู้ป่วยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประจำทุกวัน วันละ 1-2 เที่ยว ดังนี้ 

วันที่ 31 ก.ค.64 จำนวน 2 เที่ยวชาย 11 หญิง 6  รวม 17 คน

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 1 เที่ยว ชาย 2 หญิง 6 รวม 8 คน

วันที่ 2 ส.ค.64 จำนวน 1 เที่ยว ชาย 9 หญิง 3 รวม 12 คน

วันที่ 3 ส.ค.64 จำนวน 1 เที่ยว ชาย 8 หญิง 3 รวม 11 คน

วันที่ 4 ส.ค.64 จำนวน 1 เที่ยว ชาย 6 รวม 6 คน

รวมยอดรับส่งผู้ป่วย 5 วัน จำนวน 6 เที่ยว เป็นชาย 36 คน หญิง 18 คน รวมยอดผู้ป่วยที่ ฉก.นย.ตราด รับ-ส่ง จำนวนทั้งสิ้น 54 คน

ทั้งนี้พลขับและหมอทหารประจำรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องสวมใส่ชุด PPE หน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ วัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจต้องล้างทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ทั้งนี้คอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น (Community Isolation) คือ ระบบบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เร็ว ลดการเสียชีวิต ลดการแพร่ระบาดในชุมชน ด้วยการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมรองรับผู้ป่วยในชุมชนได้เป็นอย่างดี ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667