(๕ ส.ค.๖๔)  นาวาเอกปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ณ สถานกักกัน อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมี นายชาญชัย พชระวรางกูร ปลัดอาวุโสอำเภอแหลมงอบ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวว่า การปฏิบัติในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งให้หน่วยทหารดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้นำอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาร่วมมอบ จึงอยากให้ทุกท่านร่วมใจต้องสู้กับอุปสรรคกันต่อไป
 
 
สำหรับการเดินทางมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ที่มีดำริให้หน่วยขึ้นตรง ร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในทุกพื้นที่ให้สมกับการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว ส.ทร.10 ตราด