ประกาศ เนื่องมาจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมจับสลากล๊อกขายสินค้า ทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้.../..