(๑๙ พ.ค.๖๖) กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์) ครบรอบปีที่ ๑๐๐ โดยมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และร่วมกันขับร้องเพลงในพระนิพนธ์ถวาย จำนวน ๓ เพลง ประกอบด้วย เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่ พร้อมด้วยการยิงสลุตถวายสักการะ จำนวน ๑๙ นัด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือ วางรากฐานให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ประจักษ์ เช่น การจัดตั้งฐานทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือไทย จนขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น "พระบิดาแห่งราชนาวีไทย" ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมา โดยมี ฝ่ายอำนวยการ กำลังพลในสังกัด กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงเป็นรากฐานให้กองทัพเรือไทยมาตราบปัจจุบัน ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ...../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.กรม ร.3 พล.นย.