วันนี้ (4 ต.ค.66) ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน (พ้นวาระ) จึงเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เฉพาะ) ที่ 136/2566 ให้รับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ในขณะที่ นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) หลังจากเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รับคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

ในส่วนของตำแหน่งหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ขึ้นตรงทางยุทธการ ฉก.นย.ตราด ได้แก่ นาวาเอก นฤพลธ์ มัตถกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาโท อธิวัฒน์ แสงสว่าง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก ศิริศักดิ์ เผ่าเมือง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน นาวาโท ชยพล ตันติวิท ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านใหม่) กล่าวว่า ขอให้กำลังพลหน่วยทหารในสังกัด ยึดแนวทางการทำงานตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ และยังคงเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยทหารเป็นหลัก การรู้จักหน้าที่ เสียสละ อดทน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหลีกเลี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า และแรงงานต่างด้าว การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และประการสุดท้าย การช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องเช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และภารกิจที่ได้มีการร้องขอ เป็นต้น .../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667