(31 ต.ค.66) กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ฉก.นย.182 หาดเล็ก ได้รับแจ้งจากนาง วนิดา บรรเทาทุกข์ อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเรือประมงชื่อ ป.วีระศิริ ถูกคลื่นลมซัดจมลงทะเล ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.66 และได้ตรวจพบเรือ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.66 ณ บริเวณ หัวแหลมเทียน เกาะกูด

พิกัด N.11 องศา 29 ลิบดา 640 ฟิลิปดา E.902 องศา 34 ลิปดา 832 ฟิลิบดา (48P TT 377769) โดยร้องขอรับการสนับสนุนจาก ฉก.นย.182 หาดเล็ก จัดนักดำน้ำ เพื่อช่วยในการดำน้ำผูกทุ่นเรือลำที่จมกับเรือใหญ่ เพื่อทำการกู้ลากเข้าฝั่งจึงได้มอบหมายให้ ฉก.นย.182 หาดเล็ก โดย ตอน ลว.นบ.ฯ ให้การสนับสนุน พิจารณาจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุน

เมื่อ 31 ต.ค.66 เวลา 08.45 น. ตอน.ลว.นบ.ฉก.นย.182 ออกเดินทางจาก ฉก.นย.182 โดยรถเจ้าของเรือประมง ป.วีระศิริ เพื่อขึ้นเรือประมงที่ท่าเรือชลาลัย บ้านคลองสน เรือที่ใช้เดินทาง ส.ศักดิ์ประเสริฐ ออกเดินทางเวลา 09.40 น.เดินทางไปปลายแหลมเทียนเกาะกูด เพื่อดำน้ำผูกเชือกลากเรือประมง ป.วีระศิริ ลากเข้าฝั่ง

ผลการปฏิบัติ ยืนยันเป็นเรือ ป.วีระศิริ ตามที่ได้รับแจ้งจริง แต่ไม่สามารถลากกู้ขึ้นจากน้ำได้ เนื่องจากเรือใช้ลากจูงกำลังไม่พอ นักดำได้ทำการผูกทุ่นไว้ เจ้าของเรือจะดำเนินการลากกู้ในภายหลัง กำลังพลทุกนายปลอดภัย ยุทโธปกรณ์เรียบร้อยไม่มีการชำรุดสูญหาย ชุดสนับสนุนกู้เรือ เดินทางออกจากจุดเรือจม 15.40 น. และชุดสนับสนุนกู้เรือ เดินทางถึงฝั่ง เวลา 20.14 น. กำลังพลปลอดภัย ...../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.กปช.จต.