(6 พ.ย.66) พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เป็นผู้แทนกองทัพเรือ และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานแถลงข่าวจับกุมเรือบรรทุกสินค้าลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีข้ามแดน (บุหรี่) พร้อมด้วย นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด

นาวาเอก วรพจน์ โพธิผละ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (กอ.รมน.จังหวัด ต.ร./ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ผอ.สรมน.ต.ร.) นาวาเอก วุฒิชัย สัทธาธรรมรักษ์ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.มชด./1) นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ สรรพสามิตพื้นที่ตราด นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำรวจภูธรคลองใหญ่ ตำรวจน้ำคลองใหญ่  ผบ.ส่วนสนับสนุน ฉก.นย.182 หาดเล็ก ร่วมแถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 112 บิ๊ก ลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีข้ามแดน

โดยห้วงเวลาที่ผ่านมา นาวาโท ชยพล ตันติวิท ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก มอบหมายให้ ตอนลาดตระเวน สะเทินน้ำสะเทินบก ทำการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบทางน้ำ ตรวจพบเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก (เรือประมงพื้นบ้านดัดแปลง) ต้องสงสัย จำนวน 2 ลำ จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบกล่องซุกซ่อนอยู่ภายในท้องเรือ โดยใช้ถุงดำสวมคลุมไว้และใช้ผ้าอวนปิดทับอำพราง จากการตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ต่างประเทศ/บุหรี่ไทย ซุกซ่อนอยู่ภายในเรือประมงทั้งสองลำ จึงได้เชิญตัวผู้ควบคุมเรือมาสอบสวน ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 เพื่อดำเนินการสอบถาม

เบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าลักลอบขนบุหรี่เลี่ยงภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จึงได้ประสานสรรพสามิตพื้นที่ตราดร่วมตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตรวจพบเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มิได้เสียภาษีและมีไว้ครอบครอง จำนวน 2 ลำ โดยมีสินค้าที่มิได้เสียภาษี (บุหรี่) จำนวน 57,080 ซอง (112 บิ๊ก) และผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ดังนี้ ลำที่ 1 นายสมบัติ  ฟักทอง อายุ 55 ปี  สัญชาติไทย ตรวจพบเป็นบุหรี่จำนวน 30,540 ซอง ( 60 บิ๊ก ) ลำที่ 2 นายเสี่ยน  ธี อายุ 48 ปี  สัญชาติกัมพูชา ตรวจพบเป็นบุหรี่ จำนวน 26,540 ซอง ( 52 บิ๊ก )

ในเบื้องต้นประมาณการความเสียหายภาครัฐมูลค่าสินค้า (บุหรี่) จำนวนเงิน 850,000 บาท และดำเนินการปรับตามกฎหมาย จำนวนเงิน 53 ล้านบาทเศษ โดยดำเนินการมอบของกลางให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ตราดดำเนินการ และส่งตัวผู้ต้องหา 2 รายให้กับ สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667