(9 พ.ย.66) พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) พลเรือตรี ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) พลเรือตรี วิทวัส ศุภกาญจน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B  Seahawk) พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปเรื่องเขตแดนและหลักเขต 73 ณ บริเวณ no man land พรมแดนระหว่างสองประเทศ ไทย-กัมพูชา

หลังจากนั้นพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองใหญ่ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก โดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอำเภอคลองใหญ่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน บ้านหาดเล็ก

ในโอกาสนี้ นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพล กองพันทหารราบที่ 5 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ตราด

แถวรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อรับฟังโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานของหน่วย ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (ถาดหลุม) ร่วมกับพลทหารของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182

สำหรับการลงพื้นที่ของ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะฯ ในครั้งนี้ ได้กรุณาให้โอวาท พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล พร้อมทั้งดูความเป็นอยู่ของกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดตราด

หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน  และปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง จากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เพื่อนำปัญหาในด้านต่างๆ ไปดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป ..../.. #เทิดทูนสถาบัน #ยึดมั่นระเบียบวินัย #ประชาชนภูมิใจ #ทะเลไทยมั่นคง 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667