(10 พ.ย.66) พลโท ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังค่ายตากสิน เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานที่สำคัญห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) และคณะนายทหารฯ ให้การต้อนรับ
หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ณ ที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 หาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป รับทราบการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมพื้นที่หลักเขตที่ 73 พร้อมทั้งพบปะหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

โดยมี พลเรือตรี ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก อมร ควรหาเวช หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ตราด นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นาวาโท ชยพล ตันติวิท ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ของ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พร้อมคณะฯ ในครั้งนี้ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญๆห้วงเวลาที่ผ่านมา ภารกิจและอำนาจหน้าที่ การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ จากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดตราด ให้มีความมั่นคง รักษาและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติสืบไป …../..

#เทิดทูนสถาบัน #ยึดมั่นระเบียบวินัย #ประชาชนภูมิใจ #ทะเลไทยมั่นคง

Cr.ภาพ/กพร.กปช.จต. ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667