(10 พ.ย.66) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ สสจ.จันทบุรี และ รพ.พระปกเกล้า ดำเนินการฝึกสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ณ สนามหน้า บก.กปช.จต. โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.ธีรเกียรติ ทองอร่าม รอง ผบ.กปช.จต. นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รอง ผวจ.จันทบุรี แพทย์หญิงขจีพร ธีราทรง รองนายแพทย์ สสจ.จันทบุรี และ นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.พระปกเกล้า
 
 
ร่วมชมการฝึกฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง จนท.ทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้า จนท.พยาบาล ร้อย.พ.ฯ และ ฝูงบิน ทร.3141 กสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาฉุกเฉินเร่งด่วน หรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกล เกาะแก่ง ยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว กพร.กปช.จต.