(11 พ.ย.66) พลตรี ยุทธภูมิ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และ นาวาเอก ศิริศักดิ์ เผ่าเมือง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ ร้อย.ทพ.นย.515ฯ (ฐานหมื่นด่าน) และจุดผ่อนปรนทางการค้าเนิน 400 บ้านมะม่วง จังหวัดตราด รับฟังการบรรยายสรุป รับทราบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
 
Crภาพ/ข่าว กพร.ฉก.นย.ตราด