(7 ธ.ค.66) พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงพื้นบ้านลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษี (บุหรี่) โดยมีนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด

หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 สรรพสามิตพื้นที่ตราด อำเภอคลองใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ สถานีตำรวจน้ำคลองใหญ่ และด่านศุลกากรคลองใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมในครั้งนี้ ณ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า ได้ มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ทำการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องปรามสิ่งของผิดกฎหมาย ตรวจพบเรือต้องสงสัยซุกซ่อนสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เป็นบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุ 20 มวน จำนวน 20,950 ซอง (41 หีบ 45 แท่ง) โดยมี นายชุ รวน อายุ 41 ปี สัญชาติ กัมพูชา เป็นผู้ควบคุมเรือ คิดเป็นมูลค่าสินค้า จำนวน 314,250 บาท คิดเป็นมูลค่าภาษี จำนวน 1,315,660 บาท คิดเป็นมูลค่าค่าปรับ จำนวน 19,735,900 บาท และได้ดำเนินการนำผู้ต้องหาส่ง สภ.คลองใหญ่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวทิ้งท้ายว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วย ลาดตระเวนทั้งทางบกและทางทะเล ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเข้มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องปรามสิ่งของผิดกฎหมายและการลักลอบข้ามแดน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ในการยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง เป็นต้น …./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667