เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔๐๐ ที่ทำการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียง นายอำเภอคลองใหญ่ นาวาเอก วรพจน์ โพธิพละ ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (กอ.รมน.จังหวัด ตร.)
 
 
พันตำรวจโท พันศักดิ์ มาศิริ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ นางสาวสมหญิง เปี่ยมฤทัย ผู้แทน สรรพสามิต พื้นที่ตราด นาวาเอก วิโรจน์ พิมพ์อ้น ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ พันตำรวจตรี สมภพ หอมนาน ผู้แทน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด พันตำรวจตรี ภูวเนตร เม็ดดี สารวัตรสถานีตำรวจน้ำคลองใหญ่ เรือเอก นาวิน ศิลป์วิทยากรณ์ ผู้แทน ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) ว่าที่เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ลีลานุช ผู้แทน ศุลกากรคลองใหญ่
 
 
ร่วมแถลงข่าวการจับกุมตรวจยึดสินค้าที่มิได้เสียภาษี (บุหรี่) จำนวน ๒๕,๒๙๐ ซอง ตามข้อกล่าวหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีและมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๐๓ และมาตรา ๒๐๔ เป็น บุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุ ๒๐ มวน จำนวน ๒๕,๒๙๐ ซอง (๒,๕๒๙ แท่ง)
- คิดเป็นมูลค่าสินค้า จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
- คิดเป็นมูลค่าภาษี จำนวน ๑,๓๕๐,๕๙๗ บาท
- คิดเป็นมูลค่าค่าปรับ จำนวน ๒๐,๒๕๘,๙๕๕ บาท
 
 
สืบเนื่องจาก นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าที่มิได้เสียภาษี (บุหรี่) เข้าสู่ราชอาณาจักรทางแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติ จึงได้สั่งการ นาวาโท ชยพล ตันติวิท ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ ดำเนินการตรวจสอบ
 
 
โดยจัดชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เวลากลางคืน บริเวณเส้นทางธรรมชาติแนวสันเขาบรรทัดหลังบ้านคลองใหญ่ หมู่ ๒ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว ตราด เมื่อเวลา ๒๑๔๕ ชุดลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มบุคคลไม่ทราบสัญชาติ ประมาณ ๑๐ - ๑๕ คน เดินมาตามช่องทางธรรมชาติโดยมีการแบก/สะพายสิ่งของไม่ทราบชนิด จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ
 
 
โดยกลุ่มบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวเมื่อพบเจ้าหน้าที่ ได้ทำการหลบหนีไปทางประเทศกัมพูชา และทิ้งสิ่งของไว้ตามทาง จากการตรวจสอบขั้นต้นพบกล่องบรรจุบุหรี่ จำนวน ๕๐ หีบ จึงดำเนินการนำมายังที่ทำการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และได้ประสานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ตรวจพบเป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี (บุหรี่) จำนวน ๒๕,๒๙๐ ซอง จึงได้ทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งนำของกลางทั้งหมดดำเนินการนำส่ง สภ.คลองใหญ่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป....../..