เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ในพื้นที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด โดย การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการสนองงานในโครงการพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

โดยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเสียสละการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง ด้วยความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็น "จิตอาสาพระราชทาน" การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี

ที่พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย (ลายสือไทย) ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 และวันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 รวมทั้งวันวีรกรรมทหารเรือในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งเป็นวันที่ทหารเรือไทยทำสงครามทางเรือกับทหารเรือฝรั่งเศส ณ บริเวณด้านใต้ของเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 มกราคม ปีพุทธศักราช 2484

การจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ความสำคัญของวันกองทัพไทย และวีรกรรมทหารเรือในยุทธนาวีที่เกาะช้าง การให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในพื้นที่

การทำความสะอาด การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเยี่ยมให้กำลังใจ และการอัญเชิญถถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่....../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ทร.