เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พลเรือตรี ธานี แก้วกล้า รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 /2562 โดยมีนายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  พร้อมนักเรียนกว่า 1 พันคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หลังจากที่นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ.คลองใหญ่แล้ว พลเรือตรี ธานี ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน ที่จะเป็นพลังแผ่นดินในอนาคต จากนั้น รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ได้ขึ้นกล่าวนำการปฏิญาณเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จบแล้ว ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมชมการแสดงของเยาวชน 3 ชุด  

พลเรือตรี ธานี กล่าวว่า เป็นนโยบายของกองทัพเรือ ที่ไม่ต้องการให้เยาวชนไทยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงให้งบประมาณกองกิจการพลเรือน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมที่ภาคใต้ และครั้งนี้ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และจะดำเนินการที่ จ.จันทบุรี ด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับดี จากเยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย ..../..

 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667