เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับพลเอก เยือง โซ๊ะคน รองผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ฯเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Cr.ภาพ/ข่าว เพจ นาวิกโยธิน