พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมคณะนายทหาร กอ.รมน.ตราด ลงพื้นที่เกาะช้างเพื่อตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโรงคัดแยกขยะเกาะช้าง บริเวณหาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง

โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะช้าง ชุดเฝ้าตรวจนาวิกโยธินเกาะช้าง ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง ร่วมให้ข้อมูลในการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะและการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุที่ทางกองทัพเรือดูแลอยู่ เพื่อใช้ในการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ อ.เกาะช้าง ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง เนื่องจากที่ผ่านมาเกาะช้างมีความเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงและสร้างรายได้ให้กับ จ.ตราด ปีละ 2 หมื่นล้านบาท

และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา จ.ตราด สูงถึงปีละกว่า 2 ล้านคน แต่ปัจจุบันเกาะช้างมีปัญหาหลายด้านที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม รองรับความเติบโตที่จะเกิดขึ้นในระยะ 2-3 ปี หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้

โดยมีโครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล ต.เกาะช้าง งบประมาณ 61,052,000 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จ.ตราด งบประมาณ 20,000,000 บาท จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667

ฮิต: 1076