พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง


          

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 พลเรือตรีกิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เดินทางเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี      

ตามที่ กองทัพเรือ ได้จัดโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ"  ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2548 ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา หรือ ดาอี และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี เดินทางเข้าทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ     

ซึ่งจะทำให้กลุ่มดาอี และเยาวชนเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังและแรงใจที่สำคัญให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธีและยั่งยืน และในวันนี้โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2562 ได้นำคณะเดินทางมาเยี่ยมแหล่งกำเนิดทหารนาวิกโยธิน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากทหารนาวิกโยธิน ที่ได้จัดกำลังส่วนหนึ่งเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเช่นเดียวกัน

 

Cr.นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645

ฮิต: 732