.be

เมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.นย.)พร้อมด้วยคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะภริยา เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์

พร้อมทั้งขึ้นแท่นรับความเคารพและพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำคณะนายทหารกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องด้วยความสัมพันธ์อันดีของผู้บังคับบัญชาของทั้งสองหน่วยในการที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยใช้ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ให้เส้นเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแต่ถือเป็นเส้นแห่งความร่วมมือในทุกมิติของทั้งสองประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667