พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

.be

เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย (ร.น.) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน.ตราด ลงพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง)

ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปี 2562 และติดตามดูผลการปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง การป้องกันและจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 คลองห้วยแร้ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาป่าฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย (ร.น.) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกหลายแห่งที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจากนายทุน  ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจยึดไว้หลายแห่งและยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี หากคดีความสิ้นสุดก็จะต้องทำการประกาศให้เจ้าของเข้าทำการรื้อถอนและดำเนินคดี

แต่หากไม่ทำการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เข้าทำการรื้อถอน  ในส่วนพื้นที่ๆทำการรื้อถอนไปทั้งหมดจะต้องรีบทำการปลูกป่าทดแทน โดยแปรสภาพเป็นป่าชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า โดยจะเน้นการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อคืนสภาพให้ป่ากลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของความอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานสืบไป ../…

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

 

ฮิต: 988