.be

เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 น.อ.วีระชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ฉก.ทพ.นย. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธิน พื้นที่บ้านท่าเส้น อ.เมืองตราด

โดยมี ร.อ.ธีรวรรธน์ คำใบ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 532 นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณหน้าที่ทำการกองร้อยฯ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน

พร้อมทั้งนำคณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน สานสัมพันธ์กับตำรวจ,ทหารกัมพูชา ช่องจัยจุมเนี๊ยะ บ้านซ็องกมทะเมย ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ โดยมี พล.ต.ต.กุย ซาเรือน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดโพธิสัตว์ ให้การต้อนรับ

และเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ และสานสัมพันธ์ทางทหารกับตำรวจ,ทหารกัมพูชา โดยมี พ.อ.เซี๊ยบ โซ๊ะทวน หัวหน้าหน่วยประสานงานกัมพูชา-ไทย ช่องเนิน 400 อ.บ่อไร่ จ.ตราด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประสานงานฯ บ้านโอรถเกราะ (คลองรถถัง) อำเภอสำลูด จังหวัดพระตะบอง

น.อ.วีระชัย หลีค้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในด้านการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ตามแนวชายแดนทุกจุดตรวจทั้งหมดจะต้องมีความเข้มงวด

เอาจริงเอาจัง อย่าให้หลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเป็นอันขาด โดยต้องมีการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ร่วมกันทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน อย่างบูรณาการ และให้ตระหนักเสมอว่า เมื่อใดที่เกิดลังเลในการตัดสินใจ ให้ยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก อย่าเผลอไผลหมิ่นเหม่กับผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่อาจนำพาความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ประเทศชาติของเรา...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667