เมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และคณะได้เดินทางเข้าพบ นายเมา ทนิน ผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัต ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ศาลากลางจังหวัดโพธิสัต เพื่อพบปะหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยทั่วไปถึงความสัมพันธ์ ความร่วมมือในระดับจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกัน ทั้งเรื่องการค้า การท่องเที่ยว และความมั่นคงของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ จ.ตราด โดยสวัสดิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญกับการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดตราด และ จังหวัดโพธิสัต เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น เป็นจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดนในวันเสาร์ ซึ่งมีประชาชนชาวกัมพูชาหลั่งไหลกันลงมาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนร่วมพันคน ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดต่อสัปดาห์จำนวนหลายแสนบาท 

นอกจากนี้ยังมีการค้าขายข้ามแดนและการเชื่อมโยงขนส่งสินค้ารวมทั้งการท่องเที่ยว จึงต้องเร่งเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาการค้าชายแดน การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และพัฒนาความสัมพันธ์การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและร่วมประสานงานและเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดนให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667