( 6 ธ.ค.62) พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน “นักรบรีคอน” รุ่นที่ 50 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการฝึกภาคทะเล บนเรือหลวงสีชัง และมอบป้ายข้อมูลเฉพาะบุคคล (dog tag) ให้กับนักเรียนในหลักสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ เรือหลวงสีชัง ท่าเรือสวนหลวงเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน หรือ “นักรบรีคอน” เป็นหน่วยรบพิเศษของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานจากทะเลสู่ฝั่ง “โดยผู้ที่สามารถผ่านหลักสูตรนี้ไปได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถรอบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังต้องมีความอดทนสูงกว่าคนทั่วไปปกติ

เนื่องจากภารกิจของนักรบรีคอนนั้น จะต้องปฏิบัติงานอย่างหลากหลายมิติ ซึ่งมิติที่ว่านี้ก็คือ “นำ้ ฟ้า ฝั่ง” ซึ่งการเดินทางมามอบ (dog tag) ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร (ภาคทะเล) จำนวน 53 นาย โดยธรรมเนียมการปฏิบัติรับมอบ นักเรียนต้องดำน้ำลึก 18 ฟุต และเมื่อโผล่พ้นผิวน้ำจะรับมอบป้ายข้อมูลเฉพาะบุคคล (dog tag) จากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจ หลังเสร็จสิ้นพิธีรับมอบฯ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกับครูฝึกและนักเรียนรบพิเศษ (รีคอน) ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ......./..

ภาพ/Combat Camera  ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667