เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 น.ท.ฉัตรชัย คลังเพชร รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นำคณะนายทหารลงพื้นที่บูรณาการการตั้งด่านตรวจสกัด โควิด 19 ณ จุดตรวจบ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งด่านตรวจบ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตราด กับ จังหวัดจันทบุรี

น.ท.ฉัตรชัย คลังเพชร รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ่อไร่,สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ,ร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 515 ,สมาชิก อ.ส.กองร้อย อ.ส.อ.บ่อไร่ ที่ 7 และทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วฯ ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้า-ออก เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ จุดตรวจร่วมด่านคลองลึก ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

รอยต่อจันทบุรี-ตราด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้าพื้นที่จังหวัดตราด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเพื่อป้องกันโรค ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง .../.

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667