เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย พ.อ.สมศักดิ์ ใจปลอด สัสดีจังหวัดตราด นายทหารฝ่ายอำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดตราด และสารวัตรทหารเรือ

มอบตู้ "เติมใจให้กัน" ให้กับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เป็นตัวแทนส่งผ่านความสุขให้กับประชาชน เพื่อแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนได้นำไปบริโภค และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเอื้อเฟื้อสามารถนำอาหารมาใส่เพิ่มในตู้ เพื่อแบ่งปันกันต่อไป

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ให้จัดตั้งตู้ "เติมใจให้กัน" แบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งภายในตู้มีข้าวสาร ไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม บรรจุอยู่ภายในตู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ใจบุญซื้อสิ่งของมาช่วยเติมเต็ม เพื่อช่วยเหลือกันในยามเกิดวิกฤติโรคระบาด ไวรัส โคโรน่า โควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667