เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.เชษฐา คุ้มเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ธนกฤต นาวิกพชระนนท์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และกำลังพลทหารนาวิกโยธิน เหล่าแพทย์ (หมอทหาร) จัดโครงการ Navy Delivery เยี่ยมเยียนประชาชนในตะกางร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน เนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2563

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำเจ้าหน้าที่พยาบาล (หมอทหาร) ช่างตัดผม บริการประชาชนถึงบ้าน และมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนชื่นใจกับโครงการ Navy Delivery ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดขึ้นในครั้งนี้ ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667...