เมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมคณะนายทหารฯ มอบสิ่งของยังชีพให้กับตู้ปันสุข “เติมใจ ได้บุญ” เนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2563 ณ จุดตรวจร่วมบ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขัดสนได้มาแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

ส่วนที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกิจกรรม “ตู้แบ่งปัน” และแจกข้าวกล่อง ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านหาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี“ตู้แบ่งปัน”

ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลาดการค้าชายแดนชุมชนบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อการให้ความช่วยเหลือของหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ การดำเนินการในปัจจุบันสามารถดำเนินการโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีทั้งผู้ที่มาใส่ของแบ่งปันและผู้ที่มาขอรับของที่ต้องการ ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667