เมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ (ผบ.กยฝ.กร.)พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ออกราชการชายแดนในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 โดยมี น.อ.ประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด และ น.อ.ไกรสร บุระณะ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 และกำลังพลเรือหลวงเทพา เรือ ต.83 และเรือ ต.270 แถวรอรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณปลายสะพานฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด

พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กล่าวว่า ภารกิจในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกราชการชายแดนในวันนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในสังกัดหน่วยขึ้นตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลเรือหลวงเทพา เรือ ต.83 และเรือ ต.270  

พร้อมทั้งรับชมการฝึกซ้อมแผนตามยุทธวิธี และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติ อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งจะได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667