(13 ก.ค.63) น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.เชษฐา คุ้มเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และ น.อ.ธนกฤต นาวิกพชระนนท์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สนธิกำลังกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ ปลัดอำเภอคลองใหญ่ แรงงานอำเภอคลองใหญ่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ตามช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางธรรมชาติ และทางทะเล

โดยมี นาวาโท นิรุจน์ สุศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ / ผู้บังคับกองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพลทหารนาวิกโยธิน จำนวน 80 นาย กระจายกำลังไปตามท่าเรือพาณิชย์ในอำเภอคลองใหญ่ ช่องทางธรรมชาติเขาบรรทัด และเรือตรวจการณ์ในทะเล เพื่อสุ่มตรวจค้นบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารบัตรประจำตัว,เอกสารการจ้างงานจากนายจ้าง และแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับกับลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ซึ่งขบวนการลักลอบนำคนต่างด้าวเพื่อเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด่านชายแดนไทยปิด บุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้ลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย

ต่อมาได้ลักลอบเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีกครั้งตามช่องทางธรรมชาติ บริเวณชายแดนเขาบรรทัดและทางทะเล โดยกองทัพเรือเน้นย้ำให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดระลอกสองตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด ช่วยกันสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667