น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด พร้อมด้วย น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ น.อ.สุชาติพงศ์ อัมระรงค์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองบ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งด่านตรวจบ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตราด กับ จังหวัดจันทบุรี

น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด กล่าวว่า ภายใต้การอำนวยการของ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีปลัดอำเภอบ่อไร่,สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ,กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ,ตำรวจภูธรตำบลหนองบอน ,อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอบ่อไร่ และทีมเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วฯ

ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้า-ออก เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ จุดตรวจร่วมด่านคลองลึก ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งเป็นรอยต่อจังหวัดจันทบุรี-ตราด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้าพื้นที่จังหวัดตราด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิและมีใบอนุญาตการเดินทางข้ามจังหวัดจากหน่วยงานต้นสังกัด ห้างร้านบริษัท หรือได้รับอนุญาตจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นติดตัวมาด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง .../

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667