พล.ต.สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย (๒) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของ NPA และ TDA โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใช้พื้นที่ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปฯ

โดยมี น.อ.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.ท.อกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก และ น.ท.คเชนทร์ สิงห์ชู นายทหารแผนและประสานงาน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ วัดมณีกาญจนาราม (วัดนาเกลือ) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

พล.ต.สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย (๒) กล่าวว่า ปัญหาทุ่นระเบิดของประเทศไทย เกิดขึ้นเนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาทั้งความขัดแย้งทางอุดมการณ์ แนวความคิดภายในประเทศ และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้การแก้ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการใช้ความรุนแรง

การใช้อาวุธ รวมทั้งการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งเป็นอาวุธที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในขณะนั้น ทำให้พื้นที่ภายในบางส่วนและบริเวณชายแดนทั้ง 4 ด้าน รอบประเทศประสบปัญหาจากทุ่นระเบิด และสรรพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยการเดินทางมาติดตามประเมินผลในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ ดำเนินการปรับลดพื้นที่อันตราย ด้วยการสำรวจ เก็บกู้ กวาดล้าง ทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อทำให้ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด หมดจากพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด

ในด้านการดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ ได้จัดกำลังเข้าทำการสำรวจพื้นที่อันตรายต้องสงสัย และติดตั้งเครื่องหมายแจ้งเตือนอันตรายไว้ล้อมรอบพื้นที่อันตราย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เกิดความตระหนักรู้ และเพิ่มความระมัดระวัง หากต้องเข้าไปทำกิจกรรมใดๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้ติดตั้งแสดงเครื่องหมายแจ้งเตือนไว้ เป็นต้น ....../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667