พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบของ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมี พล.ร.ต.สมรภูมิ จันโท  ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ปลัดอำเภอเขาสมิง ตำรวจภูธรอำเภอเขาสมิง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ทหารนาวิกโยธิน อส.อำเภอเขาสมิง จนท.สาธารณสุข และอสม.ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจร่วมด่านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้อมตำรวจบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม ............./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667