(23 ม.ค.64) นาวาเอก จักรพงษ์ อาษานอก ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมด้วย นาวาเอก ชลิต เย็นฉ่ำ รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือฯ และกำลังพลฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.สมาน ไตรสุธา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (2) พร้อมคณะฯ

เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ และรับมอบพื้นที่ปลอดภัยจังหวัดตราดส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ นาวาเอก ปรัชญา โพธิ์ย้อย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นาวาเอก วิรัตน์ ตะโจปะรัง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ ตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใช้พื้นที่ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปฯ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 4 บ้านคอแล ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กล่าวว่า ภารกิจของหน่วยฯ มีหน้าที่กวาดล้าง เก็บกู้ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ในพื้นที่อันตราย จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ให้หมดสิ้นภายใน 1 พ.ย.2566 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยมีการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบ

พร้อมทั้งหาข้อมูลข่าวสาร ตรวจค้น พิสูจน์ทราบ เก็บกู้ และทำลายทุ่นระเบิดสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ตลอดจนประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดตราดมีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตร.กม. มีพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด จากเหตุการณ์สงครามการสู้รบในประเทศกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมา จำนวน 3 อำเภอได้แก่ อ.บ่อไร่ อ.เมืองตราด และ อ.คลองใหญ่ จำนวน 313.2 ตร.กม.

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ เริ่มทำการสำรวจ ตรวจค้นพิสูจน์ทราบ เก็บกู้ และทำลาย ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ได้พื้นที่ ปลอดภัยทั้งหมด 292.74 ตร.กม. คิดเป็น 93.46 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในจังหวัดตราด คงเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 20.46 ตร.กม. ในปี งป.64 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือน มีแผนที่จะปลดปล่อยพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในอำเภอบ่อไร่ทั้งหมด จำนวน 3.17 ตร.กม. ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

ณ ปัจจุบันนี้ สามารถปรับลดพื้นอันตราย ต้องสงสัยอำเภอบ่อไร่ได้ 0.93 ตร.ม. คิดเป็น 29.55 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อำเภอบ่อไร่ และเชื่อมั่นว่าในเดือนกันยายน 2564 นี้ จะสามารถปลดปล่อยพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในอำเภอบ่อไร่ทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอบ่อไร่ และในจังหวัดตราด ได้นำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ……../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667