(28 เม.ย. 64) น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นประธานการประชุมวางแผนการปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหายาเสพติดในทะเล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กล่าวว่า “จากการตรวจพบยาเสพติดในครั้งนี้ มียาเสพติดประเภท 1 หรือยาไอซ์ เป็นจำนวนมาก ผบ.ทรภ.1 จึงได้มอบหมายให้หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนประสานงานการบูรณาการวางแผน การแก้ไขปัญหาและแหล่งที่มาของยาเสพติดดังกล่าวให้หมดสิ้นไปในพื้นที่จังหวัดตราด”

โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการทางเรือ ด้วยการลาดตระเวนตามภารกิจตลอดเวลา ซึ่งในปี 2563 ได้ตรวจพบยาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ์) บริเวณพื้นที่จังหวัดตราด ตามเกาะ และชายหาด จำนวน 638.16 กิโลกรัม และในปี 2564 ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 4 เม.ย. 64 ตรวจยึดได้อีก 71.75 กิโลกรัม ทัพเรือภาคที่ 1 จึงมอบหมายให้หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน จัดการประชุมวางแผนการปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหายาเสพติด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป /…

Cr.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.ตราด