พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

จากสถานการณ์ที่เคยมีการตรวจพบยาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวนมากลอยในทะเลและติดตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งพื้นที่จังหวัดตราด เมื่อช่วงต้นปี 63  กว่า 600 กก. และ ช่วงต้นปี 64 อีกกว่า 70 กก. ทำให้ฝ่ายข่าวประเมินว่าทะเลตราดอาจเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปสู่ประเทศที่ 3 หรือ อาจเป็นแหล่งพักยาขนาดบิ๊กล็อตในทะเล

พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) จึงสั่งการให้ปฏิบัติการค้นหายาเสพติดในทะเลเพื่อกำจัดให้สิ้นซากไป พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามมิให้พี่น้องชาวประมงและประชาชนตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง หากเก็บได้หรือพบเจอจะไม่ได้ปกปิดเจ้าหน้าที่ เก็บไว้กับตัว นำไปจำหน่ายหรือเสพ

โดยมอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนออกลาดตระเวนทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ค้นหา แหล่งที่มา และกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ทะเลตราด

ซึ่งกำลังที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) กำลังประกอบด้วย ร.ล.กันตัง เรือ ต.83 เรือ ต.261 และเรือ ต.271 เฮลิคอปเตอร์จากฝูงบิน ทหารเรือ 3141 (ฝูงบิน ทร.3141) จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กปช.จต.) กำลังของ ศรชล.จังหวัดตราด และ กอ.รมน.จังหวัดตราด

หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่1 (ศรภ.ทร.เกาะช้าง ทรภ.1) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 (ฉก.นย.182) รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง

โดยในวันที่ 28 เมษายน 64 มีการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยมี น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ผบ.มชด. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช้างธรรมชาติ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1(ฐตร.ทรภ.1) อ.แหลมงอบ จ.ตราด และในวันที่ 29 เมษายน 64 เริ่มปฏิบัติการ โดยกำลังทางเรือ ออกเรือจาก ฐตร.ทรภ.1  เข้าตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะรัง

พร้อมทั้งใช้เรือยาง เข้าตรวจรอบเกาะในพื้นที่ชายฝั่ง ที่เดินเท้าเข้าไม่ถึง กำลังทางอากาศขึ้นบินจากฝูงบิน ทร. 3141 ทำการบินลาดตระเวนค้นหาทางอากาศ และหน่วยงานทางบกประกอบด้วย นปก. ฉก.นย.182 และ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค้นหาบริเวณชายฝั่งที่น่าจะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่หรือลอยมาติดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ศรชล.จังหวัดตราด กอ.รมน.จังหวัดตราด และเรือ ต.83 ตรวจสอบบริเวณชายฝั่งเกาะหมาก รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้

การปฏิบัติในทะเลและชายฝั่งเกาะต่างๆ
1. เวลา 0800 เรือใน มชด./1 ออกเรือลาดตระเวนค้นหายาเสพติดในทะเล
2. ร.ล.กันตัง ประกอบกำลังกับ เรือ. ต.271 สนับสนุนโดย ฮ.ลล. 2 ลาดตระเวนพื้นที่ทางทะเลบริเวณด้านใต้เกาะหมาก และด้านเหนือเกาะกูด ค้นหาและตรวจสอบวัตถุลอยน้ำที่ต้องสงสัย ผลการปฏิบัติ ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
3. ร.ล.กันตัง ประกอบกำลังกับ เรือ. ต.271 และ ฮ.ลล. 2 เข้าตรวจเยี่ยมเรือประมง ก.วิษณุชัยนาวี 333 โดย ร.ล.กันตัง เป็นเรือคุ้มกัน เรือ ต.271 เป็นเรือเข้าตรวจค้น และ ฮ.ลล.2 สนับสนุนการตรวจการณ์และหยุดเรือประมง ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

4. ร.ล.กันตัง ลาดตระเวนพื้นที่ทางทะเลบริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะรัง และนำเรือยางพร้อมชุดตรวจค้น ลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของเกาะรัง ผลการปฏิบัติ ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
5. เรือ ต.83 ลาดตระเวนไปจอดเรือเทียบท่าเทียบเรืออ่าวตานิดเกาะหมาก และนำกำลังชุดตรวจค้นสนับสนุน รอง ผอ.ศรชล.จว.ตราด และคณะ เข้าตรวจสอบชายหาดต่างๆบริเวณโดยรอบเกาะหมาก ผลการปฏิบัติ ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
6. เรือ ต.261 รับกำลังพล นปก.ก.กูด จากท่าเทียบเรือแหลมเทียน นปก.ก.กูด ลาดตระเวนพื้นที่ทางทะเลบริเวณด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของเกาะกูด และนำเรือยางพร้อมชุดตรวจค้นสนับสนุน ผบ.นปก.ก.กูด และคณะ ลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งแหลมเทียน เกาะกูด จนถึงบริเวณชายฝั่งแหลมบางเบ้า เกาะกูด ผลการปฏิบัติ ตรวจพบบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นยาเสพติด ลักษณะตรงกับข้อมูลจากการข่าว แต่ได้ถูกเปิดออกแล้ว และไม่พบยาเสพติดหลงเหลืออยู่ภายใน

7. เรือ ต.271 ลาดตระเวนพื้นที่ทางทะเลบริเวณโดยรอบเกาะไม้ซี้ และนำเรือยางพร้อมชุดตรวจค้น ลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งโดยรอบเกาะไม้ซี้ ผลการปฏิบัติ ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ   8. เวลา 1800 เสร็จสิ้นภารกิจ เรือใน มชด./1 ทุกลำจอดเรือที่ตั้งปกติเรียบร้อย (ร.ล.กันตัง เรือ ต.83 เรือ ต.271 จอดเรือท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.1 และเรือ ต.261 จอดเรือท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่)

การปฏิบัติทางบก
1. พัน ร.ฉก.นย.ตราด ได้จัดกำลังจัดชุดลาดตระเวนตามแนวชายหาด บริเวณหาดทรายขาวและสะพานหิน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบวัตถุต้องสงสัย
2. ชค.ทพ.นย.3ฯ โดย ร้อย ทพ.นย.537ฯ (บ.ท่าเส้น) จัดกำลังพล 1 ชป. ทำการ ลว. ด้วยยานยนต์ ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ หมู่ 2,3,7,8 บ.ท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายตามเขตรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายฝั่ง
3. ชค.ทพ.นย.3ฯ โดยร้อย.ทพ.นย.533ฯ (ฐาน บ.สะพานหิน) จัดชุด ลว.ยานยนต์ จำนวน 1 ชป. ทำการ ลว.พื้นที่ตามชายฝั่งทะเลและหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิดกฏหมาย

4. ชค.ทพ.นย.3 ฯ โดย ร้อย.ทพ.นย.535ฯ (บ.คลองขุด) จัดกำลังพล 1 ชป. ทำการ ลว.ในพื้นที่ รับผิดชอบบริเวณชายทะเล พื้นที่​ ม.3​ บ.ห้วงโสม​ ต.ไม้รูด​ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย​แต่อย่างใด เหตุการณ์ปกติ
5. พัน ร.ฉก.นย.ตราด ได้จัดกำลังจัดชุดลาดตระเวนตามแนวชายหาด บริเวณสะพานหิน และหาดบ้านคลองสนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบวัตถุต้องสงสัย แต่พบอุปกรณ์ สำหรับเสพ เป็นขยะติดตามชายหาด

การปฏิบัติของ ศรภ.ทร.เกาะช้าง
1. เรือยาง เครื่อง 40 แรง กำลังพล จำนวน 8 นาย ลว.พื้นที่ บ้านเจ็กแบ้ อ่าวสลักเพชร สุสานเรือธนบุรี ช่องเกาะง่าม
2. เจ็ทสกี 2 ลำ จำนวน กำลังพล 4 นาย ลว.ด้านทิศตะวันตกของเกาะ จาก ศรภ.ถึง โลลี่บืช หาดใบลาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งต้องสงสัย

ยุติปฏิบัติการในช่วงค่ำ ทุกหน่วยเดินทางกลับที่ตั้งปกติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัย ตรวจไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือแหล่งที่ต้องสงสัยว่าซุกซ่อนยาเสพติด ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การปฏิบัติการครั้งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า พื้นที่ทะเลตราดจะปราศจากยาเสพติด แต่อย่างไรก็ตาม พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม  ผบ.ทรภ.1 ยังคงเน้นย้ำกับ น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ผบ.มชด. ว่าต้องไม่มีการลักลอบขนหรือค้ายาเสพติดในพื้นโดยเด็ดขาด รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ ผบ.มชด. ได้กำชับเรือใน มชด./1 ให้กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ประสานงานด้านการข่าวกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ และพร้อมออกปฏิบัติการได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับข่าวสาร ให้สมกับทึ่เป็น "กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"

"พลังสามัคคี พลังราชนาวี"
“อ่าวไทยมีภัยที่ไหน เราไปที่นั่น”
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

ฮิต: 295