เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔๐ ถุง  ณ โรงเรียนวัดสลักเพ็ชร หมู่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และในเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง ให้กับ นายฉัตรชัย  ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667